EN MK

Усвоен деветмесeчниот извештај за работењето на ЈП Паркиралишта


13.11.2015

На ден 13.11.2015 година на дневен ред на 33тата седница на Советот на општина Струмица беше извештајот за деветмесечното работење на јавното претпријатие "Паркиралишта Струмица".
После деталното разгледување на извештајот, образложувањето дадено од страна на директорот но и исцрпувањето на сите дискусии од страна на советниците, истиот беше изгласан.