EN MK

План за јавни набавки 2023год.


28.09.2023

   

Vrz osnova na ~len 75 stav 1 od Zakonot za javni nabavki ( Sl. vesnik na RSM br. 24/19 i 87/21) i ~len 33 od Statutot na JP Parkirali[ta Strumica – Strumica, a vo vo vrska so Pravilnikot za formata, sodr`inata kako i na~inot na izgotvuvawe na godi[niot plan za javni nabavki (“ Slu`ben vesnik na RSM”, br.64/19),  Upravniot odbor na  sednica odr`ana na den 17.01.2023 godina donese : 

GODI{EN PLAN ZA JAVNI NABAVKI VO 2023 GODINA

                                                                                                          na JP Parkirali[ta Strumica- Strumica                                            

Br.

Predmet na dogovorot za javna nabavka /ramkovnata spogodba

{ifra spored ZPJN

Vid na dogovor za javni nabavki

Vid na postapka

 

Proceneta vrednost na dogovorot

/ramkovnata spogodba bez DDV

(denari )

O~ekuvan po~etok na postapkata (mesec)

Zabele[ki

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

Ι. Dogovori i ramkovni spogodbi za javni nabavki na stoki

 

 

 

 

 

 

 

1.1

 

  Rezervni  delovi za vozila

 

 

34300000-0

 

stoki

 

Poednostavena otvorena postapka

 

 

1.200.000,00

 

januari

 

 

1.2

Rabotni uniformi  i HTZ  oprema

 

18100000-0

 

stoki

 

Nabavka od mala vrednost

 

 

500.000,00

 

januari

 

 

 

 

1.3

Nabavka, isporaka i monta`a na metalni stolbovi za uli~no osvetluvawe

 

31000000-6

34928510-6

 

stoki

nabavka od mala vrednost

 

500.000,00

 

fevruari

 

 

 

 

 

1.4

 

 

 

 

Аlat ( elektro i ra~en alat)

 

31000000-6

 

stoki

 

Nabavka od mala vrednost

 

 

     

300.000,00

 

fevruari

 

 

1.5

 

Nabavka na kameri za video nadzor za depo

 

35120000-1

 

stoki

 

Nabavka od mala vrednost

 

 

     

100.000,00

 

fevruari

 

 

1.6

 

 Armaturi za uli~no osvetluvawe

 

31000000-6

 

stoki

 

Otvorena postapka

 

 

6.000.000,00

 

 

fevruari

 

 

1.7

Nabavka, isporaka i monta`a na betonski i metalni stolbovi za ograduvawe na trotoari

 

44400000-4

 

45000000-7

 

stoki

 

nabavka od mala vrednost

 

400.000,00

 

fevruari

 

 

 

1.8

 

Repromaterijali i boja za odr`uvawe nа horizontalna signalizacija

 

 

44811000-8

 

stoki

 

Poednostavena otvorena postapka

 

 

1.800.000,00

 

март

 

 

1.9

 

Kancelariski  materijali

 

30192000-1

 

stoki

 

Nabavka od mala vrednost

 

 

90.000,00

 

март

 

 

1.10

 

 

 

 

Рepromaterijali za odr`uvawe na uli~noto osvetluvawe

 

 

31000000-6

 

 

stoki

 

Poednostavena otvorena postapka

 

 

3.000.000,00

 

март

 

 

1.11

 

Nabavka, isporaka i monta`a na PP aparati, hidranti i creva vo sklop na  pravilnik za za[tita od po`ar, spasuvawe i evakuacija vo parking Goce Del~ev -Strumica

 

 

 

35110000-8

 

 

 

stoki

 

 

 

Nabavka od mala vrednost

 

 

     

 

 

300.000,00

 

 

 

mart

 

 

1.12

 

Набавка и монтажа на паркиралишта за велосипеди

 

34926000-4

44400000-4

 

stoki

 

Nabavka od mala vrednost

 

 

120.000,00

 

март

 

 

1.13

 

Информативни,дополнителни табли и сообраќајни знаци

 

34920000-2

34992000-7

35261000-1

 

stoki

 

Nabavka od mala vrednost

 

 

150.000,00

 

март

 

1.14

Реконструкција на осветлување на плоштад Гоце Делчев , ул. Јосиф Јосифовски Свештарот (леблебиџиска улица) и дел од ул. Благој Јанков Мучето

 

 

 

 

31000000-6

 

 

 

 

stoki

 

 

 

poednostavna otvorena postapka

 

 

 

 

 

 

4.000.000,00

 

 

 

 

mart

 

 

1.15

Реконструкција на осветлување и сообраќајниот контролер за сигнализација во подземен тунел под плоштад Гоце Делчев- Струмица

 

 

 

 

31000000-6

 

 

 

 

stoki

 

 

 

poednostavna otvorena postapka

 

 

 

 

 

4.300.000,00

 

 

 

 

mart

 

 

 

1.16

 

Gorivo

 

09100000-0

              

             stoki

 

Nabavka od mala vrednost

 

500.000,00

 

 

јули

 

 

ΙΙ.Dogovori i ramkovni spogodbi za javni nabavki na uslugi

 

 

 

 

 

 

 

2.1

 

Servisirawe i odr`uvawe na  vozila i   specijalni vozila

 

50110000-9

 

uslugi

 

Nabavka od mala vrednost

 

 

500.000,00

 

januari

 

 

2.2

Servisirawe na nadgradbena  hidraulika na specijalnite vozila

 

50116000-1

 

uslugi

 

Nabavka od mala vrednost

 

300.000,00

 

fevruari

 

 

2.3

 

Mobilnata telefonija

 

64212000-5

 

uslugi

 

Nabavka od mala vrednost

 

460.000,00

( 230.000,00  ден. за 2023 год)

 

fevruari

Две годишен договор

( 2023-2025)

 

2.4

Izrabotka na proektna dokumentacija za izgradba na uli~no osvetluvawe so geodetski elaborat i revizija

 

71000000-8

 

71320000-7

 

uslugi

 

Nabavka od mala vrednost

 

600.000,00

 

fevruari

 

2.5

Reparacija i farbawe  na metalni stolbovi za uli~no osvetluvawe

 

50000000-5

 

 

uslugi

Poednostavena otvorena postapka

 

2.000.000,00

 

fevruari

 

2.6

Izrabotka na soobra]ajna proektna dokumentacija za zonsko parkirawe so revizija

71000000-8

71320000-7

 

uslugi

Nabavka od mala vrednost

 

100.000,00

 

fevruari

 

 

2.7

Objava na oglasi vo dneven pe~aten medium ( dneven vesnik)

 

22200000-2

92400000-5

 

uslugi

 

nabavka od mala vrednost

 

 

200.000,00

 

fevruari

 

2.8

Nadzor za izgradba na uli~no osvetluvawe

71000000-8

 

uslugi

Nabavka od mala vrednost

 

120.000,00

 

fevruari

 

 

2.9

Odr`uvawe na naplatna rampa vo podzemen parking Goce Del~ev

 

 

50316000-3

 

uslugi

 

 

Nabavka od mala vrednost

 

400.000,00

 

fevruari

 

 

2.10

Rekonstrukcija na soobra]ajna signalizacija na semafori na bul. Mar[al Tito i bul.Leninova

 

50000000-5

50232000-0

 

uslugi

 

poednostavna otvorena postapka

 

 

1.500.000,00

 

fevruari

 

 

 

 

2.11

Реконструкција на хидросистемот за одведување на атмосферски води во паркинг Гоце Делчев во Струмица

 

 

 

50000000-5

 

 

 

uslugi

 

 

nabavka od mala vrednost

 

 

 

 

 

300.000,00

 

 

 

fevruari

 

 

 

 

 

2.12

 

Osiguritelni uslugi

 

66510000-8

 

uslugi

Nabavka od mala vrednost

 

150.000,00

 

mart

 

 

2.13

 

Odr`uvawe na sistem  za zonsko parkirawe

 

98351000-8

72267000-4

 

uslugi

 

ПОСТАПКА СО ПРЕГОВАРАЊЕ БЕЗ  ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАС

 

2.500.000,00

 

август

 

 

 

 

2.14

 

Novogodi[no ukrasuvawe

 

98300000-6 , 31000000-6

 

uslugi

 

nabavka od mala vrednost

 

 

400.000,00

 

oktomvri

 

 

2.15

 

Greb karti i lepenki za blokatori

 

79800000-2

 

uslugi

Nabavka od mala vrednost

 

 

70.000,00

 

oktomvri

 

 

 

ΙΙΙ. Dogovori i ramkovni spogodbi za javni nabavki na raboti

 

 

 

 

 

 

 

3.1

 

Izgradba i ureduvawe  na depo

 

45000000-7

 

raboti

Nabavka od mala vrednost

 

500.000,00

 

januari

 

 

3.2

Изградба na улично осветлување на дел од ул.Гоце Делчев (индустриска улица кај АЛ ДЕМИК)

 

45000000-7

      

raboti

Nabavka od mala vrednost

 

715.003,00

 

januari

 

 

 

3.3

 

Izgradba na uli~no osvetluvawe na ul. 11-ti Oktomvri vo delot od presek so ul  |uro Salaj do presek so ul. Nikola Tesla i del od ul.22-ri Dekemvri vo Strumica

 

45000000-7

 

raboti

poednostavna otvorena postapka

 

2.573.475,00

 

fevruari

 

 

 

3.4

 

Izgradba na uli~no osvetluvawe na ul. |or\i Up~ev i na ulica 134  vo Strumica

 

45000000-7

 

raboti

nabavka od mala vrednost

 

978.104,00

 

fevruari

 

 

 

3.5

 

Izgradba na uli~no osvetluvawe na ul. Cvetan Dimov vo del od ul.|uro Salaj, ul. Koqo Orcev i del od ul. Nikola Tesla vo Strumica

 

45000000-7

 

raboti

poednostavna otvorena postapka

 

7.925.924,00

 

fevruari

 

 

3.6

Градежни работи -машински ископ, транспорт, монтажа , демонтажа на дрвени, бетонски и метални столбови

 

 

45000000-7

 

raboti

nabavka od mala vrednost

 

200.000,00

 

fevruari

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           Predsedatel na Upraven odbor    

                                                                                                                                                      |orgi Stojkov