EN MK
News_cover

1 година зонско паркирање


05.11.2015

Во присуство на Градоначалникот на општина Струмица Зоран Заев, претседателот на советот на општина Струмица Јосиф Христов, советници, директори на јавни претпријатија, раководители, бизнисмени и корисници на паркинг услуги беше одбележана една година од зонското паркирање во град Струмица. Под наслов “Зонско паркирање – оправданост, придобивки и идни планови” беа презентирани резултатите од едногодишното работење и и следните чекори во работењето на претпријатието.

За една година функционирање во склоп на зонското паркирање во град Струмица преку смс и греб карти паркирале  124 476 корисници.

Во просек 10 373 паркинг сесии се реализирани месечно.

 

 

 

Просекот за црвена зона со вкупен број од 170 паркинг места е 6681 месечно односно 303.7 паркирања дневно, а во жолта зона на 514 паркинг места просекот е 3692 месечно односно 167.8 паркирања дневно.

 

Зона

Бр. на паркинг места

Сесии

(месечно)

Сесии на ден

Просечно време на паркирање

црвена зона

170

6681

303,7

00:57:35

жолта зона

514

3692

167,8

01:19:30

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Просечното време на паркирање во црвена зона е 00:57:35 ч. додека во жолта зона е 01:19:30 ч. Корисниците на паркинг услугата најдолго паркираат во жолта зона – подзона S25 и тоа во просек 01:28:37 (улица Герас Цунев и Боро Џони и паркигот позади шумското претпријатие кај Летница), додека најкратко во црвена зона  - подзона S12 (Бул. Маршал Тито) во времетраење од  00:56:21 ч.

Најмногу паркирања има во периодот на пладне помеѓу 12:00 и 13:00 часот

 

 

 

 

Кај паркинг сесиите овозможени преку мобилен телефон, така и кај грепките се издвојуваат два врвни периоди во годината – август и декември, кога корисните на паркинг услугите најмногу паркирале.

 

Придобивки за граѓаните

 • Повеќе слободни паркинг места
 • Регулирано паркирање за станарите
 • Регулирано паркирање на лицата со хендикеп во движењето
 • Регулирано паркирање за возилата за достава на стока
 • Непречено движење на специјалните возила (прва помош, противпожарните и полициските возила) низ Централно Градско Подрачје
 • Практичност и едноставност на користење
 • Бесплатно паркирање за граѓаните кои користат електрични и хибридни возила

 

Придобивки за сообраќајот во градот

 • Организирање и контрола на паркирањето
 • Зголемување на понудата на паркинг местата
 • Намалување на времето на барање слободно паркинг место
 • Ослободување на коловозните ленти за движење на сообраќајот
 • Регулиран сообраќаен тек