EN MK

Известување


04.03.2016

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани,

Ве известуваме дека во периодот од 07 март до 12 март 2016 г. ќе се вршат градежни активности за уредување на посебен паркинг простор на КП бр.1728/1 КО Струмица кој се наоѓа позади зградата на ул.Ленинова бр.14 и истиот ќе биде затворен за паркирање на возилата.Поради тоа бараме ваша соработка за преместување на моторните возила што ги поседувате најдоцна до 06 март (недела вечер).

Со почит,

JП Паркиралишта Струмица