EN MK
Some pic

08.11.2023

Извештај од 01.01.2023-30.09.2023

  Јавно претпријатие "Паркиралишта Струмица" С...
Повеќе

01.11.2023

Оглас за вработување 01/2023

Јавно претпријатие "Паркиралишта Струмица" - Струмица ул. "...
Повеќе

28.09.2023

План за јавни набавки 2023год.

    Vrz osnova na ~len 75 stav 1 od Zakonot za javni nabavk...
Повеќе

28.09.2023

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ (од 1.01.2022 до 31.12.2022)

Согласно член 36 од Законот за слободен пристап до информаци...
Повеќе

ПАРКИНГ

corresponding_services_image

Паркирањето во Струмица може да го изведете на затворен или отворен јавен паркинг. Подземниот паркинг работи со капацитет...

Повеќе

ПАЈАК

corresponding_services_image

Пајак службата работи во две смени од 07:00 до 21:00 часот од понеделник до петок и од 07:00 до 17:00 часот во сабота...

Повеќе

ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ

corresponding_services_image

Одржувањето на јавното осветлување на тери-торијата на општина Струмица подразбира обновување и замена на...

Повеќе

ЗА НАС

Современиот начин на живот предизвикува динамично темпо на функционирање во сите сфери на општественото живеење. Поголемата економска развиеност бара осовременување и проширување на капацитетите на движење а со тоа и зголемување на потребите на корисниците на сите услуги. Паркирањето и движењето низ главните сообраќајници во градот Струмица претставува проблем кој влијае на сите учесници во сообраќајот. Возачите минуваат многу време во потрага по паркинг место, а пешаците неможат слободно да движат заради метежот предизвикан од возилата и узурпираноста на дел од тротоарите. Јавното претпријатие за изградба, одржување и користење на јавни паркинг простори “Паркиралишта Струмица” - Струмица е основано во 2008 година со цел на системски начин да се реши проблемот со паркирањето на моторните возила во градот Струмица со определување и уредување на паркинг места и паркиралишта, а со тоа да придонесе за подобрување на комуналниот ред во градот. Дополнително од 2013та год. претпријатието ги превзеде и надлежностите во делот на одржување на уличното осветлување, што подразбира вршење на работите за функционирање и споведување на координативно стручна функција во насока на моделирање и зајакнување на системот на услуги на јавното осветлување.

About_us_image
Icon_for_info

ИНФОРМАЦИИ

Струмица како град го достигнува својот максимум во економскиот и технолошкиот развој, а со тоа се наметнува и потребата на решавање на веќе идентификуваниот проблем со проточноста и нормалното одвивање на сообраќајот. По теркот на многу современи европски метрополи кои го имаат воспоставено системот на ЗОНСКО ПАРКИРАЊЕ, основна наша цел е да се воведе организација на сообраќајот во мирување, како и да се зголеми безбедноста на сите учесници во сообраќајот...

Повеќе
Icon_for_gallery

ГАЛЕРИЈА

Image_for_gallery

Icon_for_map

МАПА

gallery image

КОНТАКТ

034 343 787


034 511 866


034 552 009

Јавно претпријатие за изградба, одржување и користење на јавни паркинг простори


"Паркиралишта Струмица" Струмица,


 бул. Маршал Тито бб,


Струмица